www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຕິດຕໍ່ພວກເຮົາnavigate_nextທີ່ຕັ້ງສາຂາ

ທີ່ຕັ້ງສາຂາ

ພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໃກ້ຊິດທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ. ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ເປັນທະນາຄານການຄ້າແຫ່ງທຳອິດຈາກປະເທດກຳປູເຈຍ (ເປັນສາຂາຂອງທະນາຄານເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍສາຂາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ) ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ.

ສໍາລັບລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຂອງພວກເຮົາໃນແຕ່ລະແຂວງ / ນະຄອນຫຼວງ, ກະລຸນາຄລິກທີ່ແຂວງ / ນະຄອນຫຼວງໃນແຜນທີ່ຫຼືເລືອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

Headquarters

Address:#398, Corner of Dongpalane and Dongpina Road, Unit 20, Phonesavanh Neua Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR. See map
P.O. Box:1555
Hotline:1800
Tel:+856 (0)21 264 994 / 264 998
Fax:+856 (0)21 264 995 / 219 228
E-mail:acledabank@acledabank.com.la
SWIFT Code:ACLBLALA

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 5 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 428 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 665
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່