www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextການບໍລິຫານເງິນສົດ

ການບໍລິຫານເງິນສົດ

ໜຶ່ງໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຄືເວລາທີ່ເງິນຂອງທ່ານເກີດການຕິດຂັດໃນບາງຄັ້ງ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງເປັນເວລາຫຼາຍມື້ເມື່ອໂອນເງິນ, ຊຳລະເງິນ, ການລວບລວມລາຍໄດ້ ຫຼື ພຽງແຕ່ການຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງທ່ານ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບກະແສເງິນສົດຂອງທ່ານທຸກເວລາ. ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ເຂົ້າໃຈເຖິງການແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງ ແລະ ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານໄດ້ແນວໃດ. ເຊິ່ງນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງລະບົບການບໍລິຫານເງິນສົດຢ່າງເປັນລະບົບໂດຍການນຳໃຊ້ T24 ເຊິ່ງເປັນລະບົບອອນລາຍລະດັບໂລກທີ່ມີການອອກແບບພິເສດເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການເຮັດທຸລະກຳ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບກະແສເງິນສົດຂອງທ່ານ

ຜົນປະໂຫຍດ

ດ້ວຍການບໍລິການຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງທະນາຄານທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແບບອອນລາຍໄປຍັງທຸກສາຂາ.

ປັດຈຸບັນ, ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ໃຫ້ບໍລິການບໍລິຫານເງິນສົດຫຼາຍປະເພດດັ່ງນີ້:

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

87,811 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 11 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 192 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 687
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່