www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ການບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextສິນເຊື່ອnavigate_nextສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ

ສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍສູງສຸດໃນຊີວິດດ້ວຍສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ!

ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຍົກສູງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານມີຄວາມສຸກ, ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ມີທາງອອກສຳລັບທ່ານ. ວົງເງິນກູ້ສູງເຖິງ 400 ລ້ານກີບສຳລັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ-ບໍ່ວ່າຈະເປັນລົດໃໝ່, ຊຸດເຄື່ອງສຽງທີ່ທັນສະໄໝທີ່ທ່ານມອງຫາມາດົນນານ ຫຼື ໂຊຟາ ຫຼື ສິ່ງອື່ນໆທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມ, ວົງເງິນກູ້ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ

 • ເງິນກີບ
  • ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມເຖິງ 72 ເດືອນ
  • ວົງເງິນກູ້ເຖິງ 400.000.000 ກີບ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 11% ຕໍ່ປີ
 • ເງິນໂດລາ
  • ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມເຖິງ 72 ເດືອນ
  • ວົງເງິນກູ້ເຖິງ 50.000 ໂດລາ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ
 • ເງິນບາດ
  • ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມເຖິງ 60 ເດືອນ
  • ວົງເງິນກູ້ເຖິງ 1.500.000 ບາດ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ

ເງື່ອນໄຂ

 • ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ
 • ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຫຼັກຊັບຄຳ້ປະກັນ
 • ມີວຽກເຮັດງານທຳປັດຈຸບັນ ຫຼື ວຽກອິດສະຫຼະເພື່ອຮັບປະກັນການຊຳລະໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ
 • ມີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນເງິນກູ້ແລະ/ຫຼືມີຜູ້ຄໍ້າປະກັນ
 • ມີເງິນສົດຂອງຕົນເອງ 10%-20% ຂອງມູນຄ່າສິ່ງຂອງທີ່ຕ້ອງການຊື້
 • ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການຕື່ມແບບຟອມຂໍກູ້ຢືມເງິນທີ່ສຳນັກງານທະນາຄານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມ

contact_supportກະລຸນາຕິດຕໍ່ສາຂາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຢືນຢັນ

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

91,092 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 7 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 421 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 665
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່