www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextການບໍລິຫານເງິນສົດnavigate_nextແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນເຊັ່ນ: ເງິນກີບ, ເງິນໂດລາສະຫະລັດ, ເງິນບາດ, ເງິນໂດລາການາດາ, ເງິນໂດລາອັອສເຕຣເລຍ, ເງິນເຢັນ, ເງິນດົງ, ເງິນປອນ, ເງິນຣຽວ. ກະລຸນາກວດໄດ້ທີ່ນີ້ຫາກທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ການແລກປ່ຽນເງິນເປັນສະກຸນເງິນອື່ນໆ

ອັດຕາແລກປ່ຽນຂ້າງລຸ່ມແມ່ນອັບເດດຕາມລາຄາຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນທຸກມື້ລັດຖະການ. ກະລຸນາເລືອກວັນທີໃນໄອຄອນປະຕິທິນ ຫາກທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງມື້ຜ່ານມາ
ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງວັນທີ October 28, 2021 2:06 pm
ສະກຸນເງິນອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍBid TTAsk TT
Australian Dollar (AUD)LAK 7,516.00LAK 7,666.00--
Canadian Dollar (CAD)LAK 7,991.00LAK 8,151.00--
Euro (EUR)LAK 11,856.00LAK 11,945.00--
U.K Pound (GBP)LAK 13,839.00LAK 14,116.00--
Japanese Yen (JPY)LAK 88.46LAK 90.23--
Khmer Riel (KHR)LAK 2.4577LAK 2.5067--
Thai Baht (THB)LAK 349.48LAK 352.10LAK 349.48LAK 352.10
US Dollar (USD)LAK 10,312.00LAK 10,317.00LAK 10,312.00LAK 10,317.00
Vietnamese Dong (VND)LAK 0.4873LAK 0.4970--
  USD THB EUR CAD AUD JPY VND KHR
USD   29.2871 0.8633 1.2651 1.3452 114.2857 20,748.4909 4,113.7751
THB 29.5210   34.1794 23.3232 21.9354 3.8732 703.1791 139.4184
EUR 1.1492 33.6723   1.4545 1.5466 131.3975 23,855.1308 4,729.7243
CAD 0.7745 22.6953 0.6690   1.0424 88.5626 16,078.4708 3,187.8565
AUD 0.7285 21.3462 0.6292 0.9221   83.2982 15,122.7364 2,998.3644
JPY 0.0086 0.2512 0.0074 0.0109 0.0115   177.9879 35.2894
VND 0.00004723 0.00138398 0.00004080 0.00005978 0.00006357 0.00540064   0.19439901
KHR 0.00023822 0.00698012 0.00020575 0.00030152 0.00032060 0.02723817 4.94507042  

ອັດຕາແລກປ່ຽນສະແດງເພື່ອຈຸດປະສົງຊີ້ບອກເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້.

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

87,811 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 11 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 112 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 687
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່