www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextບັນຊີເງິນຝາກ

ບັນຊີເງິນຝາກ

ປັດຈຸບັນ, ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ໃຫ້ບໍລິການບັນຊີເງິນຝາກດັ່ງນີ້:

ເງື່ອນໄຂ

ທຸກໆຄົນທີ່ເປັນບຸກຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ (ນັກທຸລະກິດ, ແມ່ເຮືອນ, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ, ກຳມະກອນ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ອື່ນໆ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ຖືຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (ບໍລິສັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ໂຄງການພັດທະນາ, ພະແນກ, ກະຊວງຂອງລັດ ແລະ ອື່ນໆ) ສາມາດນຳໃຊ້ບໍລິການບັນຊີເງິນຝາກໄດ້.

ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດເປີດບັນຊີບຸກຄົນ ຫຼື ບັນຊີອົງກອນໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

87,811 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 29 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 70 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 687
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່