www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ&ບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextສິນເຊື່ອ

ສິນເຊື່ອ

ທ່ານຕ້ອງການມີທຸລະກິດທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຊອກຫາໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍການລົງທຶນເພື່ອເພີ່ມລາຍໄດ້. ໃນຖານະຜູ້ຄ້າຂາຍ, ທ່ານຄິດຢູ່ສະເໝີວ່າທຸລະກິດຄືຊີວິດຂອງທ່ານ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການພຽງແຕ່ຜົນກຳໄລທີ່ໝັ້ນຄົງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງການຜົນກຳໄລ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ທີ່ຍາວນານອີກດ້ວຍ. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ ການເພີ່ມທຶນເປັນປັດໃຈທີ່ສຳຄັນໃນການເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ.

ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ເປັນແຫຼ່ງສະໜອງເງິນກູ້ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໂຕ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມປາດຖະໜາຂອງທ່ານເປັນຈິງ. ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານກ້າວໄກເທົ່ານັ້ນເເຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ

ປັດຈຸບັນ, ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອ 6 ປະເພດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

87,811 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 5 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 219 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 687
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່